Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 • Watersporthuis  ‘Teuntje de Slak’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteiten.
 • Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Surf & Outdoor Center ‘Teuntje de Slak’
 • De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de kosten van de desbetreffende activiteit.
 • Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun afval.

Reserveren

 • Uw reservering is pas definitief zodra u een reserveringsbevestiging en aanbetaling heeft ontvangen van Surf & Outdoor Center ‘Teuntje de Slak’
 • Na de bevestiging van uw reservering geldt het wijzigings- en annuleringsbeleid van Surf & Outdoor Center ‘Teuntje de Slak.

Wijzigen en annuleren

Wijzigingen en annuleringen kunnen telefonisch (06-83982056) of per e-mail (info@teuntjedeslak.nl) worden doorgegeven. Binnen 48 uur voor het geplande vertrek kunnen wijzigingen en/of annuleringen alleen telefonisch worden doorgegeven.

Wijzigen (datum, tijdstip) om willekeurige reden:

 • Op basis van beschikbaarheid. Tot 48 uur van tevoren: Geen kosten.
 • Minder dan 48 uur van tevoren: 10% van het totaalbedrag.

Annuleren om willekeurige reden:

 • Tot 14 dagen van tevoren: 10% van het totaalbedrag.
 • Tot 48 uur van tevoren: 25% van het totaalbedrag.
 • Minder dan 48 uur van tevoren: 50% van het totaalbedrag.

Wijzigen (datum, tijdstip) bij slecht weer:

 • Op basis van beschikbaarheid.
 • Tot 1 uur van tevoren: Geen kosten.
 • Minder dan 1 uur van tevoren: 10% van het totaalbedrag.

Annuleren bij slecht weer

 • Tot 1 uur van tevoren: 10% van het totaalbedrag.
 • Minder dan 1 uur van tevoren: 50% van het totaalbedrag.
 • Onder slecht weer wordt verstaan: Harde regen en/of wind. Bewolking, lichte regen of wind zijn geen geldige redenen om te wijzigen en/of te annuleren op basis van slecht weer. Er dient vooraf altijd overleg plaats te vinden met Watersporthuis ‘Teuntje de Slak’. Indien het wijzigen van de datum niet mogelijk is, kan er bij slecht weer desgewenst gezocht worden naar een geschikt alternatief.
 • In alle gevallen geldt dat eventueel bestelde catering tot uiterlijk 24 uur van tevoren kan worden geannuleerd of gewijzigd. Daarna zijn de kosten voor de catering volledig verschuldigd. Uiteraard kunt u in dit geval wel aanspraak maken op de gereserveerde en betaalde catering.

Betaling

 • Bij bevestiging van de activiteit zullen wij een aanbetaling factuur opsturen. De hoogte van de factuur bedraagt 25% van de totaalprijs en zal binnen 14 dagen na de factuurdatum moeten worden overgemaakt.
 • Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekening NL82 SNSB 8839 3670 55 t.n.v. J.R. Wobbes te Groningen. Indien gewenst kan het ook voorafgaande aan de activiteit contant betaald worden.

Veiligheid

 • Zeilervaring vereist als je gaat zeilen.
 • Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders en/of begeleiders en dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 • Studentenverenigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur tijden een georganiseerde water of buitensport activiteit. Alle studenten moeten in bezit zijn van een zwemdiploma
  Om deel te kunnen nemen aan onze wateractiviteiten dient u in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 • Bij alle wateractiviteiten worden zwemvesten aangeboden of een leash.

Wees geen oen hou het groen

 • Er mag geen afval overboord gegooid worden.
 • Je neemt je eigen afval mee.